Het foto elektrisch effectHet foto elektrisch effect
   

 

 

Het ontbreken van een reservewiel in de Toyota Prius 3

 

ANWB zegt "Bandenreparatieset is geen alternatief voor reservewiel"


Veel automobilisten denken dat hun auto wel een reservewiel aan boord heeft, maar dat is vaak niet het geval. Zo ook in de nieuwe Toyota Prius 3, deze heeft ook geen reservewiel maar een bandenreparatieset aan boord.

 

Mochten mensen onderweg pech krijgen dan is een geschikt reservewiel regelen, kostbaar en tijdrovend. Een zogenoemde bandenreparatieset is geen volwaardig alternatief voor het reservewiel. Een reservewiel hoort bij een auto, dat vindt de ANWB. Tegenwoordig worden veel auto’s standaard uitgerust met een bandenreparatieset. Bij een lekke band moet er vloeistof in de band gespoten worden. Met een compressor wordt de band dan weer op spanning gebracht.

 

De ANWB Kampioen deed een eenvoudige praktijktest waarbij een onervaren bestuurder bij drie testauto’s een band lek reed - het blijkt dat er verbazingwekkend lang gereden kan worden voordat men door heeft dat de band lek is - en daarna het bandenreparatiemiddel toepaste.

 

Heel simpel leek het allemaal niet te gaan. Om te beginnen waren alle gebruiksaanwijzingen niet in het Nederlands. In één geval liep het vulmiddel even hard weer uit de band en verpestte de handschoenen van de testpersoon. Ook bleek het niet eenvoudig om het juiste stroompunt in de auto te vinden om de compressor te laten werken. Deze compressor werkt met een aan/uit knop maar de bestuurder moet zelf in de gaten houden of de juiste bandenspanning is bereikt.

De bandenreparatiesets kunnen niet gebruikt worden als het gat in de band groter is dan vier mm en ook niet bij scheuren in de wang van de band. Bovendien is de houdbaarheid van zo’n set beperkt. Deze moet om de twee tot drie jaar vervangen worden.

 

Tips van de Wegenwacht
Stop direct op een veilige plek als u denkt dat u een lekke band heeft. Bij doorrijden kan de band onherstelbaar beschadigen.

Het vulmiddel uit de bandenreparatieset heeft agressieve eigenschappen. Draag bij gebruik werkhandschoenen en een bril.

Realiseer u dat de inhoud van de bandenreparatieset kan bevriezen en dan niet gebruikt kan worden.

Als u er niet in slaagt een wiel te verwisselen of op een gevaarlijke plek staat, bel dan de ANWB Wegenwacht.

 

De Webmaster

 

Voor de nieuwe Prius 3 geldt dat het meebestellen bij aflevering van een reservewiel i.p.v. een reparatieset op dit moment niet mogelijk is. De importeur heeft geen reservewiel of spacesaver als extra keuzeoptie of accessoire bij de Prius 3.

Er past ook geen standaard velg/band combinatie in de kofferruimte alleen een speciale spacesaver kan hierin.

Het zelf samenstellen van een spacesaver via een aftermarket leverancier is moeilijk en als het al lukt om er een te vinden, dan is het ook nog eens een dure aangelegenheid. Je zit dan al snel op een prijs tussen de 300 en 400 euro.

Er zijn een behoorlijk aantal eigenaren die liever een reservewiel in hun Prius zouden willen i.p.v. het nu aanwezige reparatieset, maar helaas is dat t.n.t. niet eenvoudig te realiseren.

 

Omdat Toyota NL een reservewiel voor de Prius 3 niet als standaard optie of als accessoire wil leveren heb ik geinformeerd of er niet op een andere manier aan een reservewiel (spacesaver) te komen is. Het goede nieuws is, dat vanaf februari 2010 een nieuw reservewiel (spavesaver) via de site te bestellen is.

 

- Meer info hierover is vanaf februari te vinden op de aanbiedingen pagina van deze site!

 

 

Bron: ANWB en Webmaster

ProClips van Brodit nu ook voor de Prius 3

De ProClip montage platforms voor GSM-, PDA- en Navigatie-houders zijn nu ook verkrijgbaar voor de nieuwe Toyota Prius.

Een handig hulpmiddel om zonder boren en zonder zichtbare beschadigingen een houder op het dashboard te monteren.


 

De ProClip is natuurlijk ook verkrijgbaar voor de Prius 1 en 2.

 

Kijk voor de verschillende modellen op, Brodit.com

 

Zoek je één van de goedkopere leveranciers in Nederland, kijk dan op de website van pdaplus

Zij bieden goede service en een snelle levering! (persoonlijke ervaring)

 

Bron: Webmaster

Rekeningrijden start in 2012 : "De meeste mensen gaan minder betalen" zegt onze regering

 

16 november 2009

 

Alle weggebruikers gaan in de komende jaren betalen voor het gebruik van hun auto en niet langer voor het bezit ervan. Door de kilometerprijs halveren de files en gaat het milieu er op vooruit. De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kilometerprijs.


De Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de aanschafbelasting (BPM) worden afgeschaft. In plaats daarvan komt er een prijs voor elke kilometer die in Nederland wordt gereden, van snelweg tot woonerf. Dat betekent dat de gebruiker gaat betalen. De opbrengsten uit de kilometerprijs zullen niet méér zijn dan de ‘oude’ belastingen samen. Hierdoor gaat 59 procent van de automobilisten er in het nieuwe stelsel op vooruit. De opbrengsten van de kilometerprijs gaan rechtstreeks naar het infrastructuurfonds. Uit dit fonds worden wegen, spoorlijnen en andere infrastructuur aangelegd.

 

Hoe schoner en bewuster er gereden wordt, hoe minder men betaalt. Uit onderzoek blijkt dat daardoor het aantal autokilometers met ongeveer 15 procent zal afnemen en de files worden gehalveerd. Ook is de verwachting dat het aantal verkeersdoden met 7 procent afneemt. Weggebruikers gaan alternatieven benutten waardoor het gebruik van het openbaar vervoer met 6 procent zal toenemen. Ook het milieu is gebaat bij de kilometerprijs. De uitstoot van CO2 en fijnstof nemen met meer dan 10 procent af. Verder worden door de afschaffing van de BPM (25 procent van de prijs) auto’s goedkoper. De totale welvaartsbaten van dit systeem zijn 1 miljard euro per jaar.

 

Voor elke kilometer wordt een basistarief betaald. Het tarief is net als nu verschillend voor verschillende categorieën voertuigen: personenauto’s, bestelauto’s particulier/ondernemer, autobussen en vrachtwagens. De hoogte van dit basistarief voor personenauto’s hangt net als nu af van de CO2 uitstoot. Bij andere voertuigen blijft het gewicht bepalend voor het basistarief. Gewicht is sterk verbonden met de CO2 uitstoot.

 

Het gemiddelde tarief voor een personenauto ontwikkelt zich tot 2018 als volgt:

 

 

Naast dit basistarief maakt de wet het mogelijk om een spitstarief te heffen. Dit is voorzien voor structurele knelpunten in het wegennet en potentiële sluiproutes. Per locatie wordt in lagere regelgeving besloten of er een spitstarief komt.

Gehandicaptenvoertuigen, landbouwtrekkers, motorvoertuigen met een beperkte snelheid, taxi’s, oldtimers van voor 1987 en alle OV-bussen blijven net als nu vrijgesteld van betaling. Ook motoren gaan geen prijs per kilometer betalen. Voor buitenlandse voertuigen wordt een alternatief betalingssysteem opgezet.

 

Het kabinet ziet mobiliteit als een voorwaarde voor economische groei en als een verworvenheid die mensen de kansen biedt zich te ontplooien en te ontspannen. Sinds de jaren zestig is het aantal autokilometers vertienvoudigd. Naar verwachting groeit de mobiliteit tot 2020 met nog eens 40 procent. Om een goede doorstroming op de weg te garanderen is naast het bouwen van infrastructuur beprijzen per kilometer noodzakelijk. Weggebruikers zullen daardoor bewuster gebruik maken van hun auto waardoor de bereikbaarheid verbetert.

 

In elk voertuig komt een GPS-apparaatje dat bijhoudt hoeveel, wanneer en waar er gereden wordt. Deze voorziening verzendt de informatie naar een inningskantoor waar de rekening wordt opgemaakt. Automobilisten kunnen straks kiezen voor een provider die aanvullende diensten levert bij deze voorziening, zoals routenavigatie. De informatie die door de voorziening wordt verzonden is wettelijk en technisch beschermd. Alleen de automobilist gaat over deze gegevens. De overheid ontvangt geen reisgegevens en kan geen auto’s volgen. Zo is de privacy van weggebruikers gewaarborgd.

 

Met de introductie van de kilometerprijs stappen bijna negen miljoen weggebruikers over op een nieuw systeem. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid. Zo zijn er nu al pilots waarin de techniek en prijsprikkels met succes worden getest in de praktijk. Voor deze kabinetsperiode is onder meer de ambitie om het wetgevingsproces afgerond te hebben en de techniek te testen. Tot die tijd hebben de minister en de Tweede Kamer heldere beslismomenten ingesteld om stap voor stap te bouwen aan de kilometerprijs.

 

En nu, wat gaat het ons als Toyota Prius rijders ongeveer kosten,

 

 

Note:

In deze berekening is nog geen rekening gehouden met eventuele spitstoeslagen.

Deze volledig variabele en nog te bepalen toeslag zou wel eens het melkkoetje kunnen worden van deze nieuwe regeling.

 

Link>> U kunt hier het wetsvoorstel doorlezen

 

 

Bron: Verkeer en Waterstaat

Toyota Develops Highly Scratch-resistant Clear Coat

 

29 september 2009

 

Tokyo—TOYOTA MOTOR CORPORATION (TMC) announces that it has developed a clear-coat paint with self-restoring qualities that is highly resistant to surface scratches usually caused by car wash brushes or fingernails. TMC plans to use the coat on the soon-to-be-upgraded Lexus “LS”.

 

Unlike a conventional clear coat, TMC’s newly developed coat is not easily damaged and can even restore itself even if it is deformed. Moreover, it requires no special maintenance, prevents luster degradation caused by surface scratches and helps to prolong new-car color and gloss.

The new coat features an ingredient that encourages closer molecular bonding, resulting in a denser structure than conventionally possible. This gives the coat flexibility and elasticity, making it less prone to damage and more resistant to light and acid, and giving it the ability to self-restore after deformation.

 

Meanwhile, TMC plans to continue actively addressing paint-related environmental issues through such steps as introducing water-based paints on all its vehicle-production lines.

 

 

 

 

Bron: Toyota Europe media site

Maatvoering van velgen

 

Kan het of kan het niet?

 

Er worden een aantal vragen gesteld m.b.t. het gebruiken van de 16" Prius 2 velg met winterbanden onder de Prius 3.
Wat hierbij belangrijk is, is de ET-waarde en de steek van de velgen en de vrijloop aan de bovenzijde van de remklauw.

(Eindconclusie onderaan dit artikel)

 

De ET-waarde van een velg
De ET van een velg, ook wel de offset of Einpress Tiefe genoemd, bepaald hoever een velg naar binnen of naar buiten steekt in de wielkast. Een ET van 40 wil zeggen dat het bevestigingspunt 40mm aan de buitenkant van het midden van de velg ligt (zie tekening).

 

Steekt een velg te ver naar buiten met bijvoorbeeld ET 40, dan moet er een velg met een hogere ET worden gemonteerd. Bij ET 45 valt de velg 5mm meer naar binnen.

 

De regel luidt: hoe hoger de ET, hoe meer een velg naar binnen valt en hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.

 

De 16" - 6J velgen v/d Prius 2 hebben een steek van 5X100 en een ET van 40

De 15" - 6J velgen v/d Prius 3 hebben een steek van 5X100 en een ET van 45

De 17" - 7J velgen v/d Prius 3 hebben een steek van 5X100 en een ET van 50

 

De spoorbreedte van de Prius 3 met verschillende velgen,

Voor met 15" - 1525 mm.

Voor met 17" - 1515 mm.

Voor met 16" - 1535 mm

Achter met 15" - 1520 mm.

Achter met 17" - 1510 mm.

Achter met 16" - 1530 mm.

 

De steek van een velg

De steek van een wiel heeft betrekking op de bevestiging. De steek wordt omschreven met 2 cijfers: het aantal boutgaten en de diameter van de denkbeeldige cirkel die door het hart van de boutgaten getrokken kan worden.
Een steek van 5x100 betekent dus dat de velg 5 boutgaten heeft met een steekcirkel van 100 mm. Bij velgen met 4 boutgaten is het meten van de steekcirkel eenvoudig omdat de boutgaten loodrecht op elkaar staan. Je kunt dan een liniaal pakken en van hart tot hart meten. Bij velgen met 5 boutgaten wordt het meten wat lastiger. Je zult dan een denkbeeldige cirkel moeten tekenen, zoals in de tekening hieronder.

 

De Toyota Prius 2 en 3 hebben een steek van 5x100.


De velgmaat
De maat van een velg wordt weergegeven in inches. Een velg in de maat 6Jx15 is 6 inch breed en heeft een diameter van 15 inch. Wie zijn meetlat erbij pakt en de velgbreedte gaat controleren komt bedrogen uit; de meetlat geeft meer aan dan 6 inch. Dit komt doordat de velgbreedte wordt weergegeven over de binnenkant van de velgrand, zoals in bovenstaande tekening is te zien. Als richtlijn geldt dat er aan beide zijden een halve inch moet worden opgeteld om de werkelijke breedte te verkrijgen (1 inch = 2,54 cm).

Wettelijke eisen
De band/wielcombinatie moet vanzelfsprekend aan de wettelijke vereisten voldoen. In dit kader is onder andere de spoorbreedte-afwijking van groot belang. In de Wegenverkeerswet van 1994, die op 1 januari 1995 in werking is getreden, komt naar voren dat de spoorbreedte van personenauto's niet meer dan 2% groter mag zijn dan de waarde die voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister. Spoorbreedtes die eventueel in een instructieboekje van een auto zijn genoemd zijn in dit kader niet van belang. In de praktijk blijken de spoorbreedtes echter nog niet of nauwelijks in het kentekenregister te zijn opgenomen.

 

Tip!

Het is belangrijk dat bij de overstap op een grotere maat banden en wielen de afrolomtrek van de band nagenoeg gelijk blijft aan de origineel gemonteerde banden. Een verschil in deze maatvoering leidt tot een foutieve uitslag van de snelheidsmeter.

 

 

Wat betekenen de aanduidingen op de zijkant van een wiel

8 1/2 - Velgbreedte in inches
J - Hoorncode
x - Eendelig wiel
17 - Velgdiameter in inches
H2 - Dubbele hump
LK 100 - Steekcirkeldiameter in mm
ET 35 - De ET-Waarde is 35 mm

Conclusie:

Mogen de 16 inch velgen met winterbanden van de P2 gebruikt worden onder de P3.

Ja, dat mag!

De 16 inch velgen van een Prius 2 passen zonder meer op een Prius 3.

Er is voldoende vrijloop m.b.t. de remklauwen.

De spoorbreedte wordt welliswaar iets vergroot, maar dat blijft binnen het wettelijk toegestane max. van 2%.

 

Het gebruik van 16" velgen van de P2 onder een Prius 3 is geen probleem, omdat de ET waarde binnen de max. tolerantie van -5 en +5 mm valt t.o.v. de standaard 15" 6J velg.

 

De 16" - 6J velgen v/d Prius 2 - ET van 40 (-5 mm)

De 15" - 6J velgen v/d Prius 3 - ET van 45 (standaard velgmaat)

De 17" - 7J velgen v/d Prius 3 - ET van 50 (+5 mm)

 

 

Bron: Webmaster

Snowtrac 3 testwinnaar in belangrijkste Europese winterbandentest in 2008

 

 

De Snowtrac 3 is uitgeroepen tot TESTWINNAAR in de belangrijkste winterbandentest in Europa!

 

De Duitse ADAC, het Zwitserse Touring Club Schweiz en het Oostenrijke ÖAMTC organiseren ieder jaar een grote winterbandentest. Deze instanties, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB zijn toonaangevend in hun eigen land én over de grens. De winterbandentest die zij organiseren is daarom ieder jaar een zeer prestigieuze aangelegenheid. Voor het nieuwe seizoen introduceerde Vredestein afgelopen mei tijdens Reifen Essen, de opvolger van deze succesvolle Snowtrac 2: de Snowtrac 3.

Deze winterband werd samen met 20 andere winterbanden van concurrenten aan diverse testen onderworpen en kwam als beste naar voren! De Snowtrac 3 verdiende hiermee het predikaat “zeer aanbevolen” (“sehr empfehlenswert”).

 

Een paar citaten uit de test over Snowtrac 3:

 

“Het beste resultaat op sneeuw en ijs”

“Zeer goed op alle relevante veiligheidsaspecten”

“Zeer zuinig op het gebied van brandstofverbruik”

 

Meer informatie over Snowtrac 3: veiligheid als sleutelwoord

Vredestein is er met de ontwikkeling van de Snowtrac 3 in geslaagd de band over de gehele linie te verbeteren. Het aspect veiligheid weegt voor Vredestein erg zwaar en dat is duidelijk terug te vinden in de nieuwe Snowtrac. Door een uitlopende dwarsgroef is het ‘lossend vermogen’ van de band geoptimaliseerd en met de introductie van een nieuw loopvlakcompound zijn de prestaties onder zowel natte, droge en winterse omstandigheden fors verbeterd ten opzichte van zijn succesvolle voorganger. Zoals meer tractie en grip op sneeuw, waardoor de Snowtrac 3 staat voor zekerheid en veiligheid in situaties als het er écht omgaat!

 

Aandacht voor milieu en leefomgeving

Niet alleen op het gebied van veiligheid is de Snowtrac 3 een klasse apart. Vanwege het nieuwe uitgekiende profiel is de band wederom stiller dan zijn voorgangers. Bovendien is de rubbersamenstelling van het loopvlakmengsel van de Snowtrac 3 geheel vrij van PCA-houdende oliën, die een belasting vormen voor het milieu. Met dit nieuwe mengsel is ook de rolweerstand verlaagd. Vredestein onderstreept hiermee nogmaals het belang dat zij hecht een aan schone en gezonde leefomgeving.

Op alle fronten een stap vooruit
De Snowtrac 3 is in zijn segment de beste winterband die Vredestein ooit heeft ontwikkeld. Een serie aan innovaties, hieronder uitgebreid toegelicht, zorgt voor optimale prestaties. De Snowtrac 3 rekent af met alle vooroordelen die er over winterbanden bestaan. Zoals de veronderstelling dat een winterband meer geluid zou produceren en minder nauwkeurig zou sturen.

 

Duurzaamheid:

Vanwege het gebruik van het nieuwe loopvlakmengsel is de rolweerstand een stuk lager.
Met behulp van de uitlopende dwarsgroeven is het lossend vermogen geoptimaliseerd, en het heeft bovendien een geringe geluidsproductie tot gevolg.
Door een extra schoudergroefje aan een winterband toe te voegen, zorgt Vredestein ervoor dat het slijtagepatroon gedurende de gehele levensduur. constant en gelijkmatig wordt. De band is daarmee nog duurzamer geworden.


Perfomance onder winterse omstandigheden:

De Snowtrac 3 heeft geen traditionele doorlopende langsgroeven meer: de gehele breedte van de band wordt benut voor rem- en aandrijfkracht.
Het schoudergroefje zorgt eveneens voor meer grip in de dwarsrichting op zowel natte als besneeuwde ondergrond.
Het nieuwe loopvlakmengsel, waaraan ten opzichte van de Snowtrac 2 een nieuw polymeer is toegevoegd, zorgt voor meer grip tijdens winterse omstandigheden.

 

Performance droog/nat:

Het nieuwe loopvlakmengsel heeft een zeer stabiele wegligging tot gevolg.
De handling van de band is verbeterd door een variabele profieldiepte over de breedte van de band.
Vredestein ontwikkelde een nieuwe technologie om aquaplaning te voorkomen:
In het midden van het profiel van de Snowtrac 3 is een nieuw soort langsgroef ontworpen met een zig-zag-patroon in een constante breedte. Hierdoor wordt water snel afgevoerd.
De afgeronde footprint zorgt eveneens voor een snelle en efficiënte afvoer van water en ‘slush’. Vredestein ontwikkelde speciaal hiervoor een nieuwe technologie om aquaplaning te voorkomen.

 

De Snowtrac 3 is er ook in de standaard bandenmaat 195/55/R16 van de Toyota Prius 2 en in 195/65/R15 voor de Prius 3.

 

Bron: ADAC

Autokosten onderzoek van de ANWB

 

 

Bron: ANWB

Toyota Prius winnende auto in EcoTour 2008

 

24-09-2008


De Toyota Prius heeft een klasseoverwinning behaald in de EcoTour 2008. Dit met een gemiddeld brandstofverbruik van 4,57 l/100 km. De standaard met automaat en airconditioning uitgeruste middenklasse hybrideauto was over een afstand van 2.550 kilometer zuiniger dan zijn zes concurrenten in de categorieklasse ‘compacte familieauto, benzine’.


Tijdens de EcoTour 2008 namen de 42 zuinigste auto’s van dit moment het tegen elkaar op in de vorm van een marathonrit. De EcoTour 2008 ging op zaterdag 13 september in Barcelona van start en voerde door negen landen. Zeven etappes en meer dan 2.500 kilometer verder finishten alle deelnemers op 19 september bij het Kurhaus in Scheveningen. De EcoTour 2008 is een initiatief van de ANWB en haar FIA zusterclubs en had als doel zuinig rijden op een leuke manier onder de aandacht te brengen.

 

De Toyota Prius bleek aan het einde van de EcoTour slechts 4,57 liter benzine per 100 kilometer verbruikt te hebben. Iedere dag reed een ander team uit hetzelfde klassement in deze auto. Met die verbruikswaarde behaalde de hybrideauto de eerste plaats in de klasse ‘compacte familieauto, benzine’.

 

In het Algemeen Klassement eindigde de Toyota Prius nipt achter de Daihatsu Cuore. Het verschil met de veel kleinere (bijna 1 meter kortere) stadsauto bedroeg slechts 0,04 l/100 km.

3,7 liter per 100 kilometer


De equipe die op de derde dag met de Toyota Prius van het Franse Avignon naar het Zwitserse Genève reed, behaalde het beste etapperesultaat met deze auto. Per 100 kilometer verbruikte de Toyota die dag slechts 3,7 liter benzine (1 op 27), maar liefst 0,6 liter minder dan het brandstofverbruik volgens de EC-norm.

De bescheiden CO2-uitstoot van 104 gram per kilometer die de Prius laat noteren (volgens EC-norm), zorgt er in Nederland voor dat zakelijk rijders profiteren van een lagere bijtelling van 14 in plaats van 25%. De prijs van de Toyota Prius start bij 25.920 euro, inclusief een BPM-korting van 6.400 euro.

 

Bron: AutoRai.nl + Ecotour website

Google gebruikt Tour de France voor Europese versie van Streetview


Google start het Europese gedeelte van Street View met een grote naam: de Tour de France. Wie een voorproefje wil van de epische wielerwedstrijd, kan in Google Maps de route volledig aan de hand van 360 graden foto’s verkennen. Meteen een goede kans om veel mooie plekjes in Frankrijk te ontdekken.

De Street View-dienst bestaat al een tijdje in de VS. Zij geeft surfers een derde mogelijkheid in Google Maps om een locatie te onderzoeken. Naast de abstracte kaarten en de satellietfoto’s biedt Street View een kijkje vanaf het oogpunt van iemand die op straat staat. Of beter gezegd: vanuit het standpunt van een camera op het dak van een Toyota Prius met Google-markeringen.

 

Op elk gegeven moment kunt u het oogpunt in Street View roteren om een blik van 360 graden op de omgeving te krijgen. In beeld verschijnen in de rijrichting pijlen waarop u kunt klikken om verder in de straat te kijken.

Om de beelden van de Tour-routes te bekijken, kunt u het best surfen naar Google.fr. U kiest daar ‘Kaarten’. Met Frankrijk in het midden, drukt u op de knop ‘Straatweergave’. Op verschillende punten verschijnen nu lijnen waar Street View-beelden beschikbaar zijn.

 

Streetview is te zien op Google maps FR (Frankrijk) - Tour de France route.

en Google maps US (Amerika) - heel veel gebieden in de USA.

 

Google maps Frankrijk - keuze "Straatweergave" rechts boven aan.
Google maps USA - keuze "Straatweergave" rechts boven aan.

 

Bron: ZDNet

Prius 1 (classic) twee maal klokje rond

 

 

SIGNALEMENT

 

merk + type - Toyota Prius"
bouwjaar - 2001"
datum keuring - 5 februari 2008
km-stand - 237.413 km
gekocht in/voor 2003 - € 7.950

 

Als er één type aandrijving momenteel superactueel is, dan is het wel hybride. Bijna alle autofabrikanten storten zich op deze techniek, om de door Europa vereiste emissienorm te kunnen halen. Toyota stapte tien jaar gleden al in met de Prius. Het exemplaar van Javier Henriquez is bijna zeven jaar oud en heeft er meer dan twee ton op zitten.

Bekijk de videoWat je er dan ook van mag vinden, één ding moet je Toyota nageven: het merk stak al vroeg zijn nek uit en plukt daar nu de vruchten van. Tien jaar geleden keken we gek aan tegen die malle Prius, maar anno 2008 ligt dat toch even anders. Voor Javier, inkoper bij een computerfirma in Schiphol-Rijk, was de keuze trouwens helemaal niet zo bewust. Integendeel: louter toeval bepaalde de aanschaf van deze bijzondere Toyota. Javier: “Ik had een Citroën Saxo diesel, maar die beviel niet zo goed. Dat lag aan de hoge reparatiekosten. Ik had constant wat met die auto. Toen ben ik naar iets anders uit gaan kijken. Bij een grote handelaar in Badhoevedorp had ik mijn oog op een Golf en een Almera laten vallen. En een Alfa stond ook op mijn verlanglijstje. Mijn vader was die dag mee en wees mij op de Prius. Ik kende die hele auto niet eens en wist ook niet dat het een hybride was. Omdat hij er keurig uitzag en er een scherpe prijs op stond, werd mijn interesse gewekt. De ervaringen van mijn vader met zijn Avensis trokken mij over de streep. Toyota heeft een zeer goede reputatie als het gaat om betrouwbaarheid, en dat sprak mij na die Saxo wel aan. Bovendien kostte zo’n Prius bij andere bedrijven veel meer. Misschien was deze wat goedkoper vanwege de kilometerstand van 173.000.”
Soms 1 op 22
Dat het een nogal oubollig model is, geeft Javier ruiterlijk toe. En anders weten zijn collega’s hem daar subtiel op te wijzen! Nee, de blits maak je niet met een Prius van de eerste generatie. De vraag die u en mij natuurlijk het meest bezighoudt: wat verbruikt-ie? Volgens de fabrikant moet een gemiddelde van 1 op 19,6 er in zitten, maar de praktijk wijst anders uit. Toch is 1 op 18 bijzonder netjes. Javier: “Zo heel af en toe ga ik echt heel erg mijn best doen om superzuinig te rijden. Dan is 1 op 22 goed haalbaar. Maar op de ritten van en naar mijn werk ga ik gewoon met de rest mee en ben ik niet specifiek met zuinig rijden bezig. Vanuit die optiek vind ik mijn gemiddelde heel erg netjes. Achteraf gezien ben ik dan ook heel blij met deze auto, gezien de huidige benzineprijzen. In de stad en in de file rijd ik veel op stroom. Dat scheelt enorm in verbruik. Als het nodig is, slaat de benzinemotor aan. Het is een heel aparte auto, die heel gemakkelijk en comfortabel rijdt. En probleemloos. Een gooi- en smijtauto, zoals de MR2 die ik ooit had, is het absoluut niet. Waar je in de stad goed rekening mee moet houden, is het gegeven dat voetgangers je niet horen. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat iemand zo de weg op wilde stappen. Ik probeer daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en als het nodig is, toeter ik even.”

Twee motoren, werk aan de winkel voor Mike!
Door deze kabelgoot lopen de hoogspanningsleidingen naar de accu’s in de kofferruimte.
De wielen zijn na zeven jaar aan een opknapbeurt toe.

 

Probleemloos als een Toyota

Voor het onderhoud gaat Javier altijd naar de Toyota-dealer. Dat heeft zich tijdens de afgelopen vier jaar en ongeveer 64.000 kilometer beperkt tot onderhoudsbeurten, banden en remmen. Stroringen hebben zich nog nooit voorgedaan. En het accupakket in de kofferbak? Nog altijd op sterkte, waarmee de Prius zich even probleemloos toont als elke andere Toyota. Tijdens zijn speurtocht naar mankementen stuit keurmeester Mike alleen op twee scheef afgesleten voorbanden. Er klopt iets niet aan de uitlijning van de wielen. Javier: “Sommige mensen verklaren mij voor gek dat ik mijn auto altijd netjes naar de dealer breng. Maar ik ben van mening dat je met een beetje onderhoud een hoop narigheid kunt voorkomen. Ik heb geen zin om langs de kant van de weg te staan. Bovendien kosten die beurtjes niet eens zo gek veel. Wat mijn volgende auto gaat worden, weet ik nog niet. De nieuwe Prius vind ik niet zo geweldig. Een Corolla of Auris lijkt mij wel wat. Er is maar één groot nadeel: er zijn maar weinig auto’s die zo zuinig zijn als deze. Althans, niet op benzine. En een heel klein stadswagentje hoef ik niet. De Civic Hybrid, die lijkt mij ook wel wat. Maar waarom zou ik ook iets anders kopen? Mijn Prius bevalt uitstekend. En ik zit er meer in dan dat ik er naar kijk, dus dat uiterlijk doet me niet zo veel!”

DE MENING VAN MIKE

“Zie je niet zo vaak, die eerste Prius. Hij is net zo goed als elke andere Toyota, dat blijkt wel weer.”

 

Video >>>> "Klokje rond Toyota Prius"

 

Bron: AutoWeek

SP Innovation: Prius met stekker maakt autorijden op stroom nu mogelijk in Nederland


Na een test van zes maanden met twee prototypes op de Nederlandse wegen, is de plug-in Prius van SP Innovation gereed voor levering aan pioniers van het Nederlands elektrisch wegtransport.

 

SP Innovation bouwt een Toyota Prius om tot echte elektrische auto: Na inbouw van een nieuw type Lithium batterij en een oplader kan 50 kilometer op (groene) stroom uit het stopcontact worden afgelegd.

Een gewone Toyota Prius rijdt deels elektrisch; de benodigde elektriciteit wordt echter eerst opgewekt door benzine te verstoken.

Er is geen mogelijkheid om de standaard Prius uit het stopcontact op te laden.

 

Compromisloos elektrisch rijden.

SP Innovation maakt -samen met haar batterijpartner Amberjac Projects uit Engeland- met twee ingrepen van een Prius een echte elektrische auto: Eerst wordt de originele Prius batterij vervangen door het nieuwste type -zeer veilige- Lithium batterij. Dan wordt een lader geïnstalleerd om opladen vanuit het stopcontact mogelijk te maken. Hiermee creëert SP Innovation een zogenaamd Plug-in Hybride-Elektrisch Voertuig (PHEV). Met de 'elektrische benzinetank' van deze plug-in hybride kan ongeveer 50 kilometer worden afgelegd zonder benzine te gebruiken. Daarna rijdt de Super Prius verder op benzine.

 

Er is geen ruimteverlies en het gewicht van de auto neemt met slechts 40kg toe.

"Onze Super Prius maakt voor het eerst elektrisch rijden mogelijk zónder actieradiusbeperking." zegt Sjef Peeraer van SP Innovation. "Tot nu toe had je alleen hybride auto's die 100% op benzine rijden, en puur elektrische voertuigen met maar 50 à 100 kilometer bereik. Met de plug-in Prius rijd je de eerste 50 kilometer op stroom uit het stopcontact, maar daarna kun je gewoon naar Parijs rijden op benzine. Omdat de meeste mensen per dag minder dan 50 kilometer afleggen zouden dergelijke plug-in hybrides het Nederlandse brandstofverbruik met meer dan de helft kunnen terugdringen".

 

Blik op de toekomst.

Verder zegt Peeraer: "Grote fabrikanten als Toyota en General Motors zullen na 2010 ook met plug-in hybrides op de markt komen. Wij bieden met dit product een blik op de toekomst. Tegelijk demonstreren wij met de Super Prius onze batterijexpertise; als enige in Europa produceert SP Innovation's partner Amberjac grote Lithium voertuigbatterijen in serie. Deze Lithium batterijen kunnen veel meer energie bevatten dan alternatieven, zijn veiliger én milieuvriendelijker."

 

Over SP Innovation.

SP Innovation B.V. bedenkt, initieert en coördineert vernieuwende -schone- projecten en producten op het gebied van opwekking, opslag en inzet van elektriciteit. Elektrische voertuigen en batterijtechnologie is één van SP Innovation's speerpunten. Voor de levering van de plug-in Prius en van Lithium voertuigbatterijen werken wij samen met Amberjac Projects, Ltd (UK).

 

Over Amberjac Projects.

Amberjac Projects Ltd (UK) ontwikkelt en bouwt seriematig geavanceerde voertuigbatterijen gebaseerd op de laatste generatie -zeer veilige- Lithium batterijen. In totaal hebben voertuigen met Amberjac Lithium batterijsystemen meer dan 1,000,000 wegkilometers afgelegd.

 

De Webmaster

Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen bij het verhaal.

 

Ten eerste:

Wat zal de levensduur van de Li-Ion hybrideaccu zijn als deze iedere laadcyclus 100% geladen wordt.

Hij wordt welliswaar niet verder ontladen dan een restniveau van ongeveer 2 kw/h, maar wel iedere keer maximaal geladen.

Bij de NiMh accu in een standaard Prius gaat men niet verder dan 80% en 40% laadniveau tijdens de laad- en ontlaadcyclus.

De accu in een standaard Prius heeft daardoor een extreem lange levensduur.

 

Ten tweede:

In het artikel wordt ook het volgende geschreven,

Omdat de meeste mensen per dag minder dan 50 kilometer afleggen zouden dergelijke plug-in hybrides het Nederlandse brandstofverbruik met meer dan de helft kunnen terugdringen."

 

Ik vind dat niet een zuivere vergelijking, omdat elektrische energie in Nederland voor 85% opgewekt wordt d.m.v. verbranding van fossiele brandstoffen. Dit gebeurt tijdens de omzetting en transport ook nog eens met een laag rendement van 30 tot 35%.

Het is dan wel geen benzine die men daarvoor gebruikt, maar het lijkt in het verhaal van SPinnovation net of de benodigde elektrische energie uit de lucht komt vallen. Tijdens het laden van een accu gaat er een hoeveelheid energie verloren in de vorm

van warmte en ook in de elektromotor gaat er nog eens een 15% van de benodigde energie verloren.

 

Nederland staat tweede in de wereld als het gaat om de CO2 productie per hoofd van de bevolking.

Het verbruik van meer elektrische energie heeft in Nederland weinig tot geen vermindering van de CO2 uitstoot tot gevolg.

In andere landen zoals Frankrijk, Noorwegen, Zwitserland, Zweden, IJsland zou het effect wel positief zijn, omdat men daar 90 tot 99% van de elektrische energie uit kernenergie en of waterkracht opwekt.

 

Hieronder enkele cijfers m.b.t. de elektrische energie opwekking in Europese landen.

Nederland staat hier op de eerste plaatst, als het gaat om elektrische energieopwekking uit fossiele brandstoffen (thermisch).

 

Overzicht energiebronnen voor de opwekking van elektriciteit in enkele Europese landen in procenten.

 

Bron: SPinnovation

Luxe Prius á la Lexus


Rekening houden met het milieu hoeft niet te betekenen dat je er automatisch bijrijdt als een groene sok. Zoiets moet deze Engelse Toyota Prius bezitter hebben gedacht toen hij zijn hybride aanwinst als een luxe limousine liet aankleden.


Een klant van een Brits Toyota-filiaal had een aantal wel heel bijzondere wensen bij het bestellen van zijn nieuwe Toyota Prius. Hoewel het monteren van een ander interieur en het spuiten in een speciale lakkleur als opties gelden die normaliter alleen zijn voorbehouden aan luxe merken, ging het dealerbedrijf akkoord.

En zo kan het gebeuren dat er nu in Groot-Brittannië een Prius in Lexus-lichtblauwmetallic rondrijdt, voorzien van een met de hand gestikt, licht lederen interieur. Een set lichtmetaal maakt het plaatje compleet. Aan het pimpen van de Prius hing een prijskaartje van bij elkaar ruim € 48.000. De foto’s van het resultaat wilden we u niet onthouden.

 

Bron: AutoVisie

Prius met aanpassing i.v.m. een persoonlijke handicap


De Prius aanpassen voor een bestuurder met een handicap t.a.v. het bedienen van gas en rem zou heel eenvoudig moeten zijn. De gaspedaal en rempedaal zijn per slot van rekening van het type by-wire, dit houdt in dat er geen fysieke mechanische koppeling is tussen de gaspedaal en het motormanagement en tussen de rempedaal en het remsysteem. Het is echter jammer dat de fabrikant Toyota geen elegante elektrisch gestuurde aanpassing hier voor beschikbaar heeft.

 

De aanpassing gebeurt daarom op dit moment nog steeds op de conventionele manier d.m.v. het inbouwen van een mechanisch/elektrische koppeling tussen de rem- en gaspedaal.
Hierbij de mail die ik mocht ontvangen van Wim Salomons,
Beste John,
Mijn prius is net afgeleverd en aangepast voor mijn handicap. Ik zit namelijk in een rolstoel met een dwarsleasie. In plaats van de slogan voor het inparkeren :"zie, geen handjes", wordt de auto omgebouwd naar "zie, geen voetjes".

 

Concreet houdt dit in, dat er bovenop op het stuur een ring wordt geplaats voor het gas en naast het stuur een handle voor het remmen. De ring stuurt een electromotor aan, die met een kabel het gaspedaal aantrekt. De handle naast het stuur drukt mechanisch het rem pedaal in. Door op het rode knopje links naast het stuur te drukken word de functie v/d

ring op het stuur uitgeschakeld en nadat vervolgens de pedalen worden neergeklapt, kan ook iedereen zonder handicap op de gebruikelijke manier met de auto rijden.
Naast de bovengenoemde aanpassingen werden ook de "geleiders" van de stoel verlengd. Ik heb op de Prius forums in Duitsland, Engeland en USA gekeken, maar ben een dergelijke aanpassing nog niet tegengekomen.

Waarschijnlijk is dit de eerste Prius die op deze manier wordt aangepast. De reden dat ik na Audi 80, Opel Astra en Renault Laguna op de Prius ben overgestapt (naast de andere voordelen) is de hoge instap (stoelen even hoog als mijn rolstoel) en de grote deuropening. Beiden maken de transfer van rolstoel naar bestuurdersstoel gemakkelijker.
Groetjes, Wim Salomons

 

De inbouw is in opdracht van Toyota dealer Louwman te Groningen

uitgevoerd door de fa. Bever lokatie Assen.


Lakbescherming


Op de Nederlandse Yahoo site (en andere) is discussie geweest over putjes in lak t.g.v. van de vorm van de Prius. Ik ben hier wat ingedoken. 3M levert folie ter bescherming van autolak die ook in NL wordt geimporteerd. Bijgesloten de 3M folder en die van de vertegenwoordiger in NL (de folie aan het eind van de folder).

Of ik het ga toepassen op mijn rode Prius weet ik nog niet.

 

Lakbescherming Trim-line (pdf file - 417 Kb)

3M Paint Protection (pdf file - 53 Kb)

Scotchgard promotie film

 

Website Importeur Nederland (Trim-line)

 

Groetjes, Wim

 


"Bi-fuel Prius II on Geneva autoshow


Two West Swiss natural gas companies Holdigaz SA and Gaznat SA have retrofit a stock Toyota Prius with a natural gas fuel system.

 

The resulting bi-fuel Prius II CNG is on display at the Geneva auto show.

 

The companies preserved the original engine, but adapted the fuel injection system to handle natural gas as well. The Prius II CNG retains its original 1.5-liter and 11.9-gallon gasoline tank. The retrofitters added two 22-liter natural gas storage tanks, with a capacity of 4.5 kg each. The gas tanks sit in the area formerly occupied by the spare wheel. The tanks and other natural gas gear add approximately 60 kg (132 pounds) to the weight of the vehicle. The addition of 9 kg of natural gas extends the Prius’ range by about 250 to 300 km (155 to 186 miles). With all power sources combined (gasoline, CNG and electric), the Prius CNG has a range of about 1,300 km (808 miles). The motivation behind the conversion, though, was not range extension but rather a demonstration of lowered CO2 emissions. When operating on natural gas, the Prius reduces its carbon dioxide emissions from 104 g/km to only 92 g/km.

 

The conversion cost 6,500 Swiss francs (about US,000).

 

Zie ook: ToyotaPrius-CNG_DW.pdf

 


BPM perikelen per 1 juli 2006


Met ingang van 1 juli 2006 wordt het gebruik van energiezuinige auto’s gestimuleerd door de BPM via een bonus/malus stelsel. Voor auto’s die binnen hun klasse zuinig zijn (met energielabel A en B) wordt een verlaging (bonus) van BPM verleend. Voor auto’s die in hun klasse onzuinig zijn (met energielabels D, E, F en G) wordt een verhoging (malus) van BPM opgelegd. Voor auto’s die zijn ingedeeld in klasse C heeft het bonus/malus stelsel geen gevolgen, aangezien de huidige BPM korting van € 1540,= voor auto's zonder dieselmotor blijft bestaan. Het nieuwe bonus/malus stelsel komt bovenop de huidige kortingsregeling. Personenauto’s die vóór 1 juli 2006 voor het eerst in gebruik zijn genomen, vallen niet onder deze nieuwe regeling.
Voor hybride personenauto’s die behoren tot energie-efficiëntieklasse A vervalt de algehele vrijstelling van BPM per 1 juli 2006. Voor deze auto’s geldt met ingang van 1 juli 2006 tot 1 juli 2008 een verlaging van € 6.000 voor de BPM. Voor hybride personenauto’s die tenaamgesteld zijn op of na 1 januari 2006 en die behoren tot energie-efficiëntieklasse B, geldt met ingang van 1 januari 2006 tot 1 juli 2008 een verlaging van € 3.000 aan BPM.
Voor auto’s met een conventionele aandrijving (benzine of diesel) geldt vanaf 1 juli 2006 een bonus van ten hoogste € 1.000 en een malus van maximaal € 540.

 

Energie-efficiëntieklasse Hybrides

A

B

BPM wordt verlaagd met €:

€ 6000

€ 3000

Energie-efficiëntieklasse conventioneel

A

B

C

D

E

F

G

BPM wordt verlaagd met €:

€ 1000

€ 500

--------

  BPM wordt verhoogd met €:

--------

€ 135

€ 270

€ 405

€ 540

 

Voor prijsstelling van de Toyota Prius heeft dat de volgende gevolgen,

 

Voorgenomen verkoopprijzen Toyota Prius na aanpassing BPM vanaf 1 juli

Toyota Prius Standaard

€ 27.920,=

Toyota Prius Tech Edition

€ 32,750,=

Toyota Prius Business Edition

€ 33,235,=

Metallic lak

€ 600,=

 

De hiernaast genoemde prijzen zijn inclusief de BPM korting en de voorgenomen prijsverhoging van de fabrikant.

 

Bron: Louwman & Parqui

 

Note:

De huidige € 1540,= korting op BPM voor auto's zonder een dieselmotor en de BPM vermeerdering van € 328,= voor auto's met een dieselmotor blijft bestaan.

 

kijk voor meer informatie op www.anwb.nl/energielabels

 

 

Bron: Belastingdienst, ANWB, Louwman & Parqui

 

Krasjes in de ruiten

 

De tegenwoordige autoruiten zijn wat minder hard en daardoor gevoeliger voor krassen. Vooral in de wintermaanden kunnen er tijdens het verwijderen van sneeuw en ijs d.m.v. een ijskrabber kleine ondiepe krasjes ontstaan in de ruiten. Vooral de gelaagde voorruit is hier gevoelig voor. Het beste kunt u zoveel mogelijk gebruikmaken van handlauw water om het ijs en de sneeuw te verwijderen. Als er al krasjes in de ruit zitten en deze bevinden zich in het blikveld, dan kan de ruit indien gewenst gepolijst worden. Er zijn hiervoor gespecialiseerde bedrijven in Nederland. De kosten van een polijstbeurt is rond de € 70,-. Deze kosten zijn meestal niet via de verzekering te verhalen.

 

Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op: De Glasgarage.nl

 


Schone wagen, minder belasting, nu ook in Belgie


De Standaard Online
VANAF JANUARI TOT 3.280 EURO VERMINDERING OP WAGENS MET LAGE CO2-UITSTOOT
Van onze redacteur

BRUSSEL - Vanaf januari betaalt wie een milieuvriendelijke auto koopt tot 3.280 euro minder belastingen. De lijst met wagens die voor het fiscale voordeel in aanmerking komen, staat in de Gids van de Schone Auto van de Federale Overheidsdienst Leefmilieu en ook op de website, die vanaf nu voortdurend bijgewerkt wordt
FEDERAAL minister van Leefmilieu Bruno Tobback (SP.A) stelde gisteren de Gids van de Schone Auto voor. In dat boekje zijn alle beschikbare automodellen opgenomen met hun milieuprestaties, met name het verbruik en de CO2-uitstoot. Zo krijgen alle voertuigen een aflopende quotering van A tot G. Het is de vierde editie van die brochure maar ze is nu nog interessanter omdat vanaf januari een belastingvoordeel geldt voor wie dan een milieuvriendelijke wagen koopt (zie lijst) .
Bron: De Standaard Online


Lichtmetalen velgen Toyota Prius


Voor de bronskleurige lichtmetalen velgen onder de aluminium kleurige kunststoffen wielkappen zijn sinds kort naafdoppen te koop, waarmee het gat in het midden van de lichtmetalen velg netjes gedicht wordt. Voor de geinteresseerden het onderdeelnummer is 42603-20620
Een setje van vier naafdoppen kost ong. 60 Euro (inc. BTW). Elke toyota dealer kan ze gewoon bestellen.

Toyota Prius naafdop

Prius velg zonder wielplaat


Bron: Peter Slor en Eric Horeweg - (Foto's: Kristian Kramer)

 

Toyota Prius GT


TOYOTA PRIUS GT OP GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED

26 juni 2004 - Met de ontwikkeling van de Prius GT onderstreept Toyota de veelzijdigheid van haar hybridetechnologie. De combinatie van een verbrandingsmotor met een elektromotor zorgt niet alleen voor lage verbruikscijfers en geringe emissies met een aantal gerichte aanpassingen levert deze technologie nu ook prestaties en puur rijplezier.

De Toyota Prius GT is uitsluitend ontwikkeld voor het Goodwood Festival of Speed, dat dit weekend (25,26,27 juni) plaatsvindt. Het blijft dus bij een prototype: voor de Prius GT bestaan geen productie- of autosportplannen. De Toyota Prius GT levert een totaalvermogen van maar liefst 145 pk (107 kW), waardoor deze supersportieve hybride-auto in 8,7 seconden naar de 100 km/h accelereert.

De Prius GT is veruit de schoonste en zuinigste deelnemer ooit op het Goodwood Festival of Speed. Het is tevens voor het eerst dat een hybride-auto aan de start verschijnt van s werelds grootste historische autosportevenement, dat sinds 1993 jaarlijks door de Britse Graaf van March wordt georganiseerd. Gedurende het gehele weekend wordt de Prius GT ingezet als de officiele auto voor de organisatie. Een tweede exemplaar wordt getoond op de Toyota-stand, waar ook de Toyota TF104 Formule 1 auto acte de presence geeft, samen met de andere Toyotas die aan het Festival of Speed deelnemen. Dat zijn de Toyota Celica Turbo 4WD, die in 1993 het Wereldkampioenschap Rally won, de Toyota TS010 Groep C uit 1992, en de door Carroll Shelby geprepareerde Toyota 2000 GT uit 1967, die is ingezet voor het Amerikaans SCCA (Sports Car Club of America) kampioenschap.

De Hybrid Synergy Drive van de Toyota Prius GT is volledig afgestemd op sportwagenprestaties. De benzinemotor die normaal gesproken in de Prius is te vinden, wordt vervangen door de sportieve 1,5 liter krachtbron uit de Yaris T Sport. Deze motor reageert sneller en gretiger op het gaspedaal en levert 29 procent meer vermogen dan de standaard benzinemotor, namelijk 99 pk (73 kW) in plaats van 77 pk (57 kW).

Ook het elektrische gedeelte van de hybride-aandrijving is aangepast om prestaties te kunnen leveren. Het hoogspanningscircuit van de Prius GT levert 550 Volt, 50 Volt meer dan in de standaard Prius. Hierdoor kan een nog krachtiger elektromotor worden gebruikt, met een vermogen van 82 pk (60 kW), is deze krachtbron zelfs net zo sterk als een conventionele 1,4 liter benzinemotor. Om al dat extra vermogen aan te kunnen, is de capaciteit van de accu vergroot tot 46 pk (34 kW), een winst van 12 pk (9 kW). Het maximum toerental van de dynamo werd verhoogd van 10.000 tot 12.000 tpm. Ook werd het oplaadkarakter van de dynamo aangepast: de nadruk ligt bij de Prius GT op een snelle, sportwagenachtige respons in plaats van op een grote actieradius.

De complete wielophanging werd herzien om de Prius GT een wegligging te geven die past bij het dynamische karakter van de auto. Schokdempers, veren en stabilisatorstangen zijn vervangen door exemplaren die voor een scherpere wegligging en extra grip zorgen. Doordat de accu van het hybridesysteem boven op de achteras is gemonteerd, heeft de Prius een nagenoeg perfecte gewichtsverdeling een balans die autos met benzine- of dieselmotor vaak alleen met kunstgrepen bereikt.

Om deze speciale Toyota fit voor het circuit te krijgen is de Prius GT op een streng dieet gezet. Het interieur werd ontdaan van alle overbodige kilo's. De voorstoelen en achterbank hebben plaatsgemaakt voor twee sportstoelen, harnasgordels en een rolkooi. Door deze ingrepen weegt de Prius GT 1.120 kg, 180 kg minder dan een gewone Prius. Aan de buitenkant is de GT te herkennen aan de voorspoiler en sideskirts, die niet alleen voor extra neerwaartse druk zorgen, maar de auto ook een sportievere
Bron: AutoZine


Toyota Prius Hybride Rallycar

De Prius kan meer dan je denkt!
Enkele foto's van een Toyota Prius Rally car en een Prius 2004 (THSII).

Toyota Prius model 200I

Toyota Prius THSII model 2004

 

 

 Het foto elektrisch effect 91
Foto-elektrisch effect - Wikipedia
Het foto elektrisch effect 13
Prius wetenswaardigheden
Het foto elektrisch effect 38
BOEKJE PIENTER - 'The way of life' van een militair
Het foto elektrisch effect 87
Geleraaf
Het foto elektrisch effect 66
Welkom bij Astronieuws!
Het foto elektrisch effect 26
Elektrisch gereedschap kopen? Bekijk het assortiment
Het foto elektrisch effect 63
Het foto elektrisch effect 49
Het foto elektrisch effect 17
Het foto elektrisch effect 30
Het foto elektrisch effect 33
Het foto elektrisch effect 14
Het foto elektrisch effect 84
Het foto elektrisch effect 19
Het foto elektrisch effect 11
Het foto elektrisch effect 25

Site menu